Информационна бележка по отношение на Общата политика за информиране относно защитата на личните данни

1. Увод

Благодарим ви за интереса спрямо SALADBOX, нашите продукти и/или услуги. Когато влезете във връзка от всякакъв тип с нас, ни поверяватее вашата информация. В този документ ще ви обясним модула, по който групата от дружества SALADBOX ( заедно, SALADBOX) обработва личните ви данни и по който осигурява тяхната защита, съгласно приложимото законодателство в областта, включително и Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (GDPR).
Целта на тази Политика за поверителност е да обясним какви данни обработваме, защо ги обработваме и какво правим с тях. Ние приемаме сериозно поверителността ви и никога не продаваме списъци или имейл адреси. Като напълно осъзнаваме, че личната информация ви принадлежи, правим всичко възможно, за да я съхраняваме и обработваме внимателно. Ние не предоставяме информация на трети страни, без да ви информираме. Тази информация е важна. Надяваме се да я прочетете внимателно.
Тази бележка ви информира за данните, които обработваме във връзка с вас в отношението с нашата организация. При събирането на тази информация ние действаме като оператор и по закон ние сме задължени да Ви предоставим информация за нас, за мотива и начина, по който използваме вашите данни и за правата, които имате върху вашите данни.

2. Други услуги

Тази Политика за поверителност не обхваща приложения и сайтове на трети страни, до които имате достъп чрез свързване на линкове от нашия сайт. Това излиза извън нашия контрол. Препоръчваме ви да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт и/или приложение, преди да предоставяте лични данни.

3. Кои сме ние?

SCM Group, със седалище в София, бул.България 69, България МОЛ ет.3, вписано в Търговския регистър с данъчен номер BG204550869, както и нашите дружества-членове отговарят за обработването на вашите лични данни, които събираме директно от вас или от други източници.
Съгласно законодателството, нашата компания е оператор на лични данни. За да може вашите данни да бъдат обработвани безопасно, ние положихме всички усилия, за да приложим разумни мерки за защита на вашата лична информация.

4. Кой сте вие?

По закон, вие, физическо лице бенефициент на нашите услуги или лице в отношение от всякакъв вид с нашата компания, сте „визирано лице”, т.е. физическо лице, идентифицирано или подлежащо на идентификация. За да бъдем напълно прозрачен по отношение на обработката на данни и за да ви позволим да упражнявате своите права лесно по всяко време, внедрихме мерки за улесняване на комуникацията между нас, администратора на лични данни и вас, визираното лице.

5. Нашият ангажимент

Защитата на вашата лична информация е много важна за нас. Ето защо, ние се ангажираме да спазваме европейското и националното законодателство относно защитата на личните данни, по-специално Регламент (ЕС) 679/2016, известен като GDPR и следните принципи:

Законосъобразност, справедливост и прозрачност

Обработваме вашите данни законно и правилно. Винаги сме прозрачни относно информацията, която използваме, а вие сте съответно информирани.

Контролът ви принадлежи

В рамките на закона ние ви предлагаме възможност да разгледждате, променяте, изтривате личните данни, които сте споделили с нас и да упражнявате другите си права.

Интегритет на данните и ограничаване на целта

Използваме данните само за целите, описани по време на събирането или за нови цели, съвместими с оригиналните. Във всички случаи нашите цели са съвместими със закона. Вземаме разумни мерки, за да се уверим, че личните ви данни са правилни, пълни и актуализирани

Сигурност

Внедрихме разумни мерки за сигурност и криптиране, за да защитоваме възможно най-добре вашата информация. Въпреки това, запомнете, че няма нито един уебсайт, приложение или връзка с интернет напълно сигурни.

6. Промени

Можем да променим тази Политика за поверителност по всяко време. Всички актуализации и промени в тази Политика, са валидни веднага след уведомлението, което ще направим чрез публикуване на сайта и / или известие по имейла.

7. Въпроси и искания

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на данните си или желаете да упражнявате своите законни права върху данните, които притежаваме, или ако имате притеснения относно това как се отнасяме към всеки проблем на поверителност, можете да ни пишете на електронни поща: info@saladbox.bg.

8. Вашата информация

8.1. Каква информация събираме за вас?

Когато сте във връзка от всякакъв вид с нас, е възможно да ни дадете или да получим информация от други източници, включително:

 • Име
 • Възраст
 • Имейл адрес
 • Дата на раждане
 • Пол
 • Социален профил
 • Интереси и предпочитания
 • Адрес
 • ЕГН
 • Серия и № Лична карта
 • Информация за закупени продукти и услуги
 • Банкова информация
 • Професионален опит
 • Снимка

Възможно е да събираме данни чрез бисквитки или други подобни технологии, като например:

 • IP адрес
 • Интернет браузър
 • Рекламите, на които сте кликнали
 • Местоположение
 • Уеб страниците, които посещавате на нашия сайт

8.2. Защо събираме тази информация?

Когато общувате с нас по всеки възможен начин да ни дадете или да получи информация от други източници за следните предположения:

 • Сключване или изпълнение на договор между вас и нас (особено закупуването на конкретните продукти, които нашата група продава);
 • Отговаряне на въпроси и наискания;
 • За маркетингови цели, но само ако имаме предварителното ви съгласие;
 • Предлагаме и подобряваме услугите и продуктите, които предлагаме;
 • Диагностицираме или разрешаване на вашите сезирания;
 • Да ви предложим реклама и персонализирано съдържание;
 • Създаване и/или поддържане на профили;
 • Да спазваме закона;
 • Констатиране или търсене на право в съда;

8.3. Какво е правното основание за обработката?

Обработката на вашите лични данни може да се основава на едно от следните правни основания:

 • Вие сте си дали съгласието за обработката на вашите лични данни Не забравяйте, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като следвате инструкциите за отписване ("nsubscribe") във всеки имейл или чрез изпращане на писмена заявка по електронната поща: relatii.clienti@saladbox.ro. Вашето съгласие ще бъде поискано, например, с цел изпращането на оферти за нашите продукти, за маркетингови цели.
 • Обработката е необходима, за да можем да се предприемаме стъпки за сключване, изпълнение и прекратяване на трудовия договор Личните данни на лицето са необходими за сключването, изпълнението и прекратяването на трудов договор в съответствие с приложимото трудово законодателство в Румъния.
 • Обработката е необходима за сключване или изпълнение на договор между вас и нас, за решаване на вашите искания Вашите идентификационни данни като цяло могат да бъдат необходими за по-добро изпълнение на командите, които могат да отделят нашите продукти, както в нашите звена и чрез уебсайтове. В този контекст ще използваме личните ви данни, за да отговаряме на всякакви искания, искания, рекламации или други въпроси, които може да имате. Ще използваме главно вашето име, фамилия, вашите данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер) и информация, съдържаща се в заявката, която ни изпращате. В този случай основанието на обработката ще бъде изпълнението на договора с вас (ако има такъв) или, според случая, вашето съгласие.
 • Обработката е необходима, за да можем да осъществяваме бизнес връзки с вас Трябва да обработим определена информация, свързана с вас, за да започнем и да поддържаме сътрудничество. В този случай ще базираме обработката на вашите данни на необходимостта за сключване / изпълнение на договора между нас. Ще обработваме главно следните данни, отнасящи се до Вас: име, фамилия, данни от лична карта.
 • Обработката е необходима, за изпълнението на правно задължение Понякога може да имаме правно задължение да съобщаваме вашите данни на определени органи, да съхраняваме вашите данни за определен период от време или да обработваме вашите данни по различен начин. В този случай основанието на обработката ще бъде изпълнението на нашето правно задължение.
 • Обработката е необходима за защита на вашите интереси или на други физически лица, или на обекти Ако сте посетител на нашето седалище, на работните пунктове или на други наши помещения, можем да използваме вашата лична информация, за да защитим вашите интереси, на друго лице или на обекти. В някои от нашите помещения имаме инсталирано видеонаблюдение, за да осигурим сигурността на нашите служители, на други хора в тези помещеня и на нашите стоки. Така че ние ще обработваме изображения (видеоклипове) с вас (и вероятно вашия глас). Във всички случаи сме посочили местата, в които се намират тези помещения посредством информационни табели, в съответствие със закона. Обработката на данните за тази цел се основава на легитимния ни интерес да осигурим защитата на вашите интереси, на друго лице или на обектите
 • Обработката е необходима за нашите законни интереси или на друга страна Възможно е да се обработват данните ви за установяването, упражняването или защитата на правата или на нашите интереси или на други лица, пред съдилища, съдебни изпълнители, нотариуси, други публични органи, арбитражни съдилища, посредници или други публични или частни адвокати, консултантите ни (като одитори или експерти, или специалисти), или пред други физически или юридически лица, публични или частни, които участват в тези спорове. В тази ситуация ние ще обработваме вашите лични данни, според случая, въз основа на изпълнението на нашите правни задължения или на нашите законни интереси.
 • Обработката може да се изисква, ако сте посетител на нашите сайтове или сте взаимодействали с една от страниците ни в социалните мрежи Възможно е да използваме вашата лична информация, за да подобрим изживяването в нашия уебсайт. В това отношение могат да се обработват, примерно, IP адрес, идентификатори на бисквитки, други онлайн идентификатори, история на посещенията и др. За повече информация, моля, консултирайте се с нашите правила за използване на "бисквитки" и подобни технологии. Основанието на обработката е вашето съгласие Също така, когато публикувате коментар под някоя от нашите публикации в социалните мрежи, кликнете върху бутона Like, преразпределете публикацията ни или ни изпратите съобщение на някоя от нашите страници, ние основно ще обработваме вашите данни, които сте ни изпратили (потребителски профил, снимка на потребителския профил, действие, което сте предприели / други реакции или съдържанието на коментара ви).
  В тези случаи ще основем обработката на вашето съгласие.

8.4.Колко дълго съхраняваме данните?

Съхраняваме лични данни само за времето, необходимо за постигане на целите, но не по-късно от крайния срок, определен в приложимите законови разпоредби. След края на периода личните данни ще бъдат унищожени или изтрити от компютърните системи, или преобразувани в анонимни данни за научни, исторически или статистически цели.
Обърнете внимание, че в определени ситуации, които са изрично регулирани, съхраняваме данните за периода, изискван от закона.

8.5. Как споделяме вашата информация с другите?

Можем да разкрием вашите данни, като спазваме приложимото право, на бизнес партньори или на други трети страни. Ние непрекъснато полагаме разумни усилия, за да гарантираме, че тези трети страни са въвели подходящи предпазни мерки и мерки за сигурност. С тези трети страни имаме договорни клаузи, така че вашите данни да бъдат защитени. Ще ви информираме за самоличността на тези компании преди предаването им или в разумен срок и ще гарантираме, че всяко прехвърляне е легитимно въз основа на вашето съгласие или на друго правно основание. Например, може да предоставим вашите данни на други компании, като доставчици на ИТ услуги или телекомуникации, счетоводство, правни услуги и други трети страни, с които имаме договорни отношения. Тези трети страни са избрани със специални грижи, така че данните ви да могат да се обработват само за целите, които посочваме.
Също така бихме могли да споделяме вашите данни с бизнес партньори в резултат на съвместно усилие да предложим продукт или услуга. Макар и малко вероятно, можем да продадем бизнеса или част от него в бъдеще, което ще включва прехвърлянето на вашите данни. Можем да споделяме данни и с други страни с вашето съгласие или според вашите инструкции. Ние също така ще можем да предоставяме вашата лична информация и на прокуратурата, полицията, съдилищата и другите компетентни органи на държавата въз основа и в рамките на правните разпоредби и в резултат на изрично формулирани искания.
Ще гарантираме в разумни граници, че вашите данни не напускат Европейското икономическо пространство, но при прехвърлянето на данни към страни извън ЕИП ще се уверяваме, във всички случаи, че трансферите са легитимни въз основа на вашето изрично съгласие или по друг правен начин.

8.6. Какво се случва, ако не ни предоставите лични данни?

В повечето случаи нямате задължение да ни предоставите личните си данни. Ако обаче не ни предоставите необходимите данни, няма да можем например да сключваме или договаряме договор с вас, да продавате продуктите си или да предоставяте нашите услуги, да ви даваме достъп до всички опции на нашия уебсайт, да отговаряме на жалби или искания или да ви изпращаме съобщения за нашите продукти, услуги и промоции, които биха могли да Ви заинтересуват.

8.7. Несъществуване на автоматичен процес на вземане на решения

Ние не вземаме решения, основаващи се изключително на автоматичната обработка на вашите данни (включително създаване на потребителски профили), които произвеждат правни последици върху вас или да ви засягат по подобен начин в значителна степен.

9. Кои са вашите права?

Вашите права съгласно Правилника GDPR са, както следва:

 • Правото на оттегляне на съгласието
 • Правото да бъдете информирани за обработката на данните си
 • Правото на достъп до даннте
 • Правото за поправяне на неточни или непълни данни
 • Правото на изтриване ("правото да бъдете забравени")
 • Правото на ограничаване на обработката
 • Правото да предаваме данните, които имаме за вас, на друг оператор
 • Правото на противопоставяне на обработката на данни
 • Правото да не бъде предмет на решение, основано единствено на автоматична обработка, включително създаването на профили
 • Правото на обжалване пред правосъдието
 • Правото на жалба пред Надзорния орган

Моля, запомнете че:

 • Можете да оттеглите съгласието си за директен маркетинг по всяко време, като следвате инструкциите за прекратяване на абонамента във всеки имейл / SMS или друго електронно съобщение.
 • Ако желаете да упражнявате правата си, можете да го направите, като изпратите писмена молба, подписана и датирана на имейл адреса: relatii.clienti@saladbox.ro.
 • Споменатите по-горе права не са абсолютни. Има изключения, така че всяка получена молба ще бъде анализирана, за да можем да решим дали е основана или не. Доколкото молбата е основателна, ще улесним упражняването на вашите права. Ако молбата е неоснователна, ние ще я отхвърлим, но ще ви информираме за причините за отказа и правото да подадете жалба в Надзорния орган и да се обърнете към закона.
 • Ще се опитаме да отговорим на искането в рамките на 30 дни Въпреки това срокът може да бъде удължен в зависимост от различни аспекти, като например сложността на заявлението, големия брой получени искания или невъзможността да ви идентифицираме в рамките на полезно време.
 • Ако, въпреки че полагаме всички усилия, не успеем да ви идентифицираме и не ни предоставяте допълнителна информация, за да ви идентифицираме, не е необходимо да отговаряме на искането.

10. Въпроси, искания и упражняване на права

Ако имате въпроси или притеснения относно обработването на вашата информация или желаете да упражнявате законните си права или имате други притеснения, свързани с поверителността, можете да ни пишете на: info@saladbox.bg.
Поздравления! Стигнахте до финала! Радваме се, че намерихте време да разберете как защитаваме личната информация.

Ще публикуваме тази информационна бележка и на нашия уеб сайт, на линка https://www.saladbox.bg

copyright LegalUp https://legalup.ro/

Последна актуализация: 25.05.2018

}